राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको मिति २०७६/०३/१४ गतेको अवसरमा २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्र.ना.म.नि. प्रद्युम्न कुमार कार्कीज्यु तथा कार्यरत अन्...
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय(मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७५।०२।३१ गतेको निर्णयानुसार सरुवा भई २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर आउनु भएका प्र.ना.म.न...
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय(मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७५।०२।३१ गतेको निर्णयानुसार सरुवा भई २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर आउनु भएका प्र.ना.म.न...

Latest News