यस प्रदेश मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको नव निर्मित कार्यालय भवन सम् उदघाटन गर्नुहुदै नेपाल प्रहरी प्रमुख श्रदय श्रीमान प्र.म.नि. ठाकुर प्रसाद ज्ञावली ज्यू । मिति २०७७।०३।१० गते ।
यस प्रदेश मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको नव निर्मित कार्यालय भवन सम् उदघाटन गर्नुहुदै नेपाल प्रहरी प्रमुख श्रदय श्रीमान प्र.म.नि. ठाकुर प्रसाद ज्ञावली ज्यू । मिति २०७७।०३।१० गते ।
प्र.ना.नि. पदबाट प्र.नि. पदमा बढुवा हुनु भएका प्र.क. हरुलाई दर्ज्यानी चिन्हले सु-शोभन गर्नु हुदै २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि. धिरज प्रताप सिंहज्यू ।
प्र.ना.नि. पदबाट प्र.नि. पदमा बढुवा हुनु भएका प्र.क. हरुलाई दर्ज्यानी चिन्हले सु-शोभन गर्नु हुदै २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि. धिरज प्रताप सिंहज्यू ।
COVID-19 रोकथाम,नियन्त्रण एवं आकस्मिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुलाई Video Conference मार्फत निर्देशन दिनुहुँदै प्र.ना.म.नि धिरज प्रताप सिंह ।
२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको निरीक्षण गर्नुहुदै ।
मिति २०७७।०१।१९ गते । २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहको निरीक्षण गर्नुहुदै ।
मिति २०७७।०१।१७ गते । २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको निरीक्षण गर्नुहुदै ।
मिति २०७७।०१।१७ गते । २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै ।
मिति २०७७।०१।१७ गते । २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्र.ना.म.नि.धिरज प्रताप सिंह ज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै ।
२ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको, पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह (२०७७।०१।११ गते) ।

Highlights

Latest News