Spokesperson List

२ नम्बर प्र.प्र.का. तथा मातहत कार्यालयहरुको सूचना समन्वय अधिकारीको विवरण

 सि.नं. कार्यालयको नाम दर्जा नामथर  सम्पर्क नम्बर  ईमेल ठेगाना  कै. 
 १ २ नंं.प्र.प्र.का.जनकपुर  प्र.उ. जय  राज सापकोटा   ९८५४०२९५७८  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 २  सं.प्र.ई.का.जनकपुर  प्र.नि. दिपक कुमार राय  ९८५१२८१३६९   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ३  प्र.ता.के.जनकपुर हाल राजविराज सप्तरी प्र.ना.उ. काजी कुमार आचार्य  ९८५१२८१२०१   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ४  जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा प्र.ना.उ.  विनोद घिमिरे  ९८५२८९०७००  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ५  जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्र.ना.उ.  रामेश्वर कार्की  ९८५४०२६७७०   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी प्र.ना.उ. माधव प्रसाद वुढाथोकी ९८५४०९०१६१ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ७  जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्र.ना.उ.   प्रतित सिंह राठौर ९८५४०५६२२२   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट प्र.ना.उ. नवीन कार्की ९८५५०४०६०७ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा प्र.ना.उ. गौतमम मिश्र ९८५५०४५७६६ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10 जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा प्र.ना.उ. बिरेन्द्र बहादुर शाही ९८५१२२८२८५ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.