Picture Gallery

IGP Visit

जि.प्र.का. धनुषामा प्र.ना.म.नि.ज्यूबाट भएको व्रिफिङ कार्यक्रम

माननीय कानुन मन्त्री ज्यू सँग छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गर्दै २ नं. प्र प्र.का. का प्रमुख ज्यू

जि.प्र.का. महोत्तरीमा प्र.ना.म.नि.ज्यूबाट भएको निरीक्षण अनुगमन

जि.प्र.का. पर्सामा प्र.ना.म.नि.ज्यूबाट भएको निरीक्षण अनुगमन

जि.प्र.का. सप्तरीमा प्र.ना.म.नि.ज्यूबाट भएको निरीक्षण अनुगमन

जि.प्र.का. सिरहामा प्र.ना.म.नि.ज्यूबाट भएको निरीक्षण अनुगमन